วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

หลักการฝึกเบื้องต้น


หลักการฝึกวอลเลย์บอล
                การฝึกวอลเลย์บอลสำหรับผู้หัดเล่นใหม่ๆ นั้นจะต้องเริ่มจากง่ายไปยาก เพื่อผู้ฝึกเล่นใหม่จะได้มีความสามารถในการเล่นเกมได้เป็นอย่างดี การฝึกขั้นพื้นฐานจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับนักกีฬาที่ปรารถนาจะเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถในการเล่นเกมและยังต้องมีความอดทนอุตสาหะเพียรพยายามเป็นพื้นฐานพร้อมที่จะได้รับการฝึกเป็นชั้นๆ ไปตามลำดับด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริง การฝึกจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์ ซึ่งมีลำดับการฝึกอยู่ 3 ขั้นตอน ได้แก่
v การเตรียมตัวก่อนเล่น
v การฝึกทักษะเบื้องต้น
v การฝึกเป็นทีม
การเตรียมตัวก่อนเล่น
                การเตรียมตัวก่อนเล่น ( Warm up ) ผู้เล่นจำเป็นต้องอบอุ่นร่างกายก่อน เพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจก่อนที่จะเล่นลูกบอล โดยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายรู้ตัวก่อนมีการยืดหยุ่นพอประมาณ
                การเคลื่อนไหวของเท้า ( Footwork ) เป็นรากฐานที่ช่วยรักษาความมั่นคงในการทรงตัว มีความสำคัญในการเล่นวอลเลย์บอลมาก
               
วิธีปฏิบัติ  ไปทางซ้าย
1.             ยืนให้ท้าทั้งสองข้างขนานกัน ย่อเข่าเละก้มลำตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
2.             ก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้ายของลำตัวด้านข้าง 1 ก้าว ก้าวเท้าขวาชิดเท้าซ้ายในจังหวะเดียวกัน ก้าวเท้าซ้ายออกไปอีก
3.             ทำซ้ำข้อ 2 ไปเรื่อยๆ
วิธีปฏิบัติ  ไปทางซ้าย
                วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับไปทางซ้าย แต่ให้ก้าวเท้าไปทางขวาแทน
วิธีปฏิบัติ   ไปข้างหน้า
1.             ยืนให้เท้าใดเท้าหนึ่งอยู่ข้างหน้า เท้าทั้งสองห่างกันพอสบาย ย่อเข่าและก้มลำตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
2.             ก้าวเท้าหน้าไปข้างหน้า 1 ก้าว  ก้าวเท้าหลังชิดเท้าหน้า ( โดยให้ปลายเท้าหลังแตะส้นเท้าหน้า ) ในจังหวะเดียวกัน ก้าวเท้าหน้าไปข้างหน้าอีก 1 ก้าว
วิธีปฏิบัติ   ไปข้างหลัง
                วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับไปข้างหน้า แต่ให้ถอยเท้าไปข้างหลังแทน(โดยให้สันเท้าหน้าแตะปลายเท้าหลัง)
ข้อแนะนำ          การก้าวเท่าหนึ่งชิดอีกเท้าหนึ่งต้องทำอย่างรวดเร็วในลักษณะสืบเท้า
                การบริหารร่างกายก่อนการฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อให้ได้ทั้งความเร็วและความอดทน สามารถทำได้หลายวิธี
การบริหารร่างกายก่อนเลิก
1.             วิ่งธรรมดา
2.             วิ่งเหยาะๆ
3.             ขยับให้เส้นสายหย่อน
4.             บริหารให้กล้ามเนื้อคลายความตึงเครียด
5.             บริหารโดยการหายใจเข้าออกให้สัมพันธ์กับท่าที่บริหาร
การฝึกเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอล   เพื่อฝึกประสาทตาและร่างกายส่วนที่จะใช้สัมผัสกับลูกบอล  ให้เกิดความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมบูรณ์  เมื่อลูกบอลอยู่ในลักษณะอย่างไรก็สามารถที่จะเคลื่อนตัวไปยังจุดที่ลูกบอลจะตกลงได้   และสามารถที่จะใช้มือบังคับให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้โดยไม่ผิดกติกา

วิธีปฏิบัติ  ท่านั่ง
1.             ให้ลูกบอลอยู่ระหว่างขาแล้วยกขาขึ้นเป็นรูปตัว “วี” หมุนขาไปรอบๆ
2.             ให้ลูกบอลอยู่ระหว่างขาแล้วก้มให้ศีรษะแตะพื้น พ้นคอกับคาง  กลิ้งม้วนตัวไปข้างหน้า
3.             นอนราบกับพื้นให้ลูกบอลอยู่ในหว่านขาใช้ขาหนีบ บอลยกมาแตะศีรษะ
4.             นอนราบมือจับลูกบอล  กลิ้งไปข้าง ๆ
5.             นั่งส่งลูกบอลด้วยเท้า
6.             นั่งขวางลูกบอล  ส่งลูกบอลระดับอก  ขว้างลูกบอลข้ามตัว
7.             นั่งเลี้ยงลูกบอลลอดขาตัวเอง

วิธีปฏิบัติ  ท่ายืน
1.             ส่งลูกบอลหมุนรอบขาให้เป็นเลข 8
2.             ส่งลูกบอลหมุนรอบตัวให้เป็นวงกลม
3.             ขว้างลูกบอลไปข้างหลังโดยผ่านช่องขาข้างล่าง
4.             กระโดดโดยมีลูกบอลอยู่ระหว่างขา
5.             จับลูกใต้ขาสลับกัน
6.             จับลูกใต้ขาขณะก้าวเดิน
7.             ส่งลูกบอลลอดขาไปข้างหลังให้ลูกบอลข้ามศีรษะตัวเอง

วิธีปฏิบัติการเปลี่ยนตำแหน่งและท่าทางต่าง ๆ ของผู้ฝึก
1.             กลิ้งลูกบอลไปทาง ซ้าย, ขวา , หน้า , หลัง และ ระหว่างขา
2.             เคลื่อนที่เป็นจังหวะ  โดยกระโดดหรือสืบเท้าไปข้างซ้าย ข้างขวา  แล้วกลิ้งม้วนตัว
3.             ใช้มือเดียวโยนลูกบอลขึ้นแล้วจับลูกบอล
4.             ใช้มือตีลูกบอลทางด้านข้าง (สันมือ) คล้ายตีเทนนิสทั้งมือซ้ายและมือขวา
5.             วิ่งใช้มือเลี้ยงลูก (เคาะลูกบอล)
6.             ใช้หัวโหม่งลูกบอลแล้วพุ่งตัวลง (หมอบลง)
การฝึกความคล่องตัวในการเล่นวอลเลย์บอล  ความคล่องตัวของนักกีฬานั้นจะเป็นเครื่องช่วยให้นักกีฬามีความเหมาะสมที่จะเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถได้อย่างดี  และสามารถช่วยให้หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับจากการเล่นได้  การฝึกความคล่องตัวสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลนั้นจะต้องมีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว  สามารถบังคับร่างกายให้เล่นลูกบอลในจังหวะที่ถูกต้องได้  ไม่ว่าจะเป็นการส่งลูก  รับลูก หรือตบลูก การฝึกร่างกายสำหรับวอลเลย์บอลที่สำคัญมีอยู่  3 ประการ คือ
การส่งลูกบอล
1.             ส่งลูกด้วยมือล่าง
2.             ส่งลูกด้วยมือบน  หรือการส่งลูกผ่าน
3.             การเสิร์ฟ
การรับลูกบอล
1.             รับลูกบอลจากการรุกของคู่ต่อสู้ ( ตบหรือหยอด )
2.             การรับลูกเสิร์ฟ
3.             การสกัดกั้นลูกบอล
การตบลูก
1.             การตบลูกเป็นมุมแหลมลงในแดนคู่ต่อสู้
2.             ตบลูกเพื่อส่งลูกข้ามตาข่ายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น