วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

การฝึกเล่นเป็นทีม


การฝึกเล่นเป็นทีม
กีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่มีลักษณะแตกต่างจากกีฬาประเภทอื่นหลายประการ โดยเฉพาะวิธีการเล่นลูกบอลให้ข้ามตาข่ายที่สูงมากเป็นพิเศษ และพยายามป้องกันไม่ให้ลูกบอลข้ามตาข่ายหรือตกลงยังแดนของฝ่ายเรา โดยผู้เล่นทั้ง 6 คนที่อยู่ในสนามต้องเล่นตามที่ระบบด้วยความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี นอกจากนั้นต้องพยายามเล่นอย่างถูกต้องตามกติกาที่เข้มงวดและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ้งจะเกิดได้ตลอดเวลาของการเล่นนั่นคือ “ การก้าวไปสู่ชัยชนะต้องมีความผิดพลาดน้อยกว่าคู่แข่งขัน ” นั่นเอง
                ดังนั้นในการเล่นเป็นทีมนอกจากทักษะต่างๆ ที่ได้ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้ว ระบบวิธีการเล่น ความสัมพันธ์ของทีมตลอดจนความพร้อมต่างๆ จะเป็นองค์ประกอบที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
องค์ประกอบของชัยชนะ 5 ประการคือ
1.             สมรรถภาพทางร่างกาย
2.             วิธีการ
3.             กำลังใจ
4.             ประสบการณ์
5.             ความสัมพันธ์
องค์ประกอบทั้ง 5 ประการนี้ จะก่อให้เกิดผลรวมของ “ ระดับความสามารถ ” ซึ่งอาจกล่าวง่ายๆ คือ ฝีมือของทีม ซึ่งองค์ประกอบทั้งห้านี้ หากทีมใดมีครบหรือมากกว่าทีมอื่น ก็ย่อมประสบชัยชนะ ส่วนในทางตรงข้ามหากทีมใดขาดองค์ประกอบเหล่านี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อทีมของตน


การจัดตำแหน่งของผู้เล่น ผู้เล่นจะประกอบด้วยฝ่ายละ 6 คน ในแต่ละฝ่ายจะมีผู้เล่นในแดนหน้า 3 คน และผู้เล่นในแดนหลัง 3 คน ผู้เล่นจะยืนในตำแหน่งดังรูป จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเสิร์ฟข้ามตาข่ายมา จึงจะเปลี่ยนตำแหน่งได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น