วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

ประวัติ กีฬาวอลเลย์บอลของไทย


กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย
                วอลเลย์บอลได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใดไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด เพียงแต่ทราบกันว่าในระยะแรกๆเป็นที่นิยมเล่นกันในหมู่ชาวจีนและชาวญวนมาก จนกระทั่งมีการแข่งขันระหว่างคณะ ชุมชน สโมสร และสมาคมขึ้น บางครั้งติดต่อแข่งขันกันไปในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีการแข่งขันชิงถ้วยทองคำทางภาคใต้
                ปี พ.. 2477 กรมพลศึกษาได้จัดพิมพ์กติกาวอลเลย์บอลขึ้น โดยอาจารย์นพคุณ พงษ์สุวรรณ เป็นผู้แปล และท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเล่น ตลอดจนกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอล แก่บรรดาครูพลศึกษามั่วประเทศในโอกาสที่กระทรวงศึกษาได้เปิดอบรมขึ้น
                ในปีนี้เองกรมพลศึกษาได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำปีขึ้น และบรรจุกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าไว้ในรายการแข่งขันเป็นครั้งแรกพร้อมทั้งในหลักสูตรของโรงเรียนพลศึกษากลางได้กำหนดวิชาบังคับ ให้นักเรียนหญิงเรียนวิชาวอลเลย์บอลและเนตบอลสมัยนั้นมี น.. หลวงศุภชลาศัย ร.. ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา
                จนกระทั่งปี พ.. 2500 ได้มีการจัดตั้ง “ สมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย “ ( Amature Volleyball Association  of  Thailand ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเพื่อเผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอลให้เจริญรุดหน้า และดำเนินการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลในระบบ 6 คน มีหน่วยราชการอื่นๆ จัดกรแข่งขันประจำปี เช่น กรมพลศึกษา กรมการคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย เทศบาลนครกรุงเทพฯ สภากีฬาทหาร ตลอดจนการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดแข่งขันทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงเป็นประจำทุกปี

ความมุ่งหมายของกีฬาวอลเลย์บอล
v เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล
v เพื่อให้มีความสามารถในการเล่นทักษะเบื้องต้นต่างๆของกีฬาวอลเลย์บอลอย่างถูกต้อง
v เพื่อให้มีความสามารถในการเล่นทีมได้อย่างถูกต้องและฉลาด
v เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกติกาเกี่ยวกับการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
v เพื่อส่งเสริมในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์
v เพื่อส่งเสริมให้มีนิสัยรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
v ส่งเสริมให้เป็นคนมีน้ำใจนักกีฬา
v เพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
v เพื่อปลูกฝังนิสัยให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น