วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

อุปกรณ์ วอลเลย์บอล


สนามและอุปกรณ์
สนาม
                ขนาดของสนาม
                ขนาดของงสนามแข่งขัน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 18 × 9 เมตร ล้อมรอบด้วยบริเวณรอบสนาม กว้างอย่างน้อย 3 เมตร และไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ความสูงจากพื้นสนามขึ้นไปไม่น้อยกว่า 7 เมตร
                การแข่งขันระหว่างชาติ เขตรอบสนามใต้องไม่น้อยกว่า 5 เมตร วัดจากเส้นข้าง ข้างละ 8 เมตร วัดจากเส้นหลัง และความสูงจากพื้นสนามขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12.5 เมตร

พื้นสนาม
พื้นสนามเรียบและเป็นพื้นราบ พื้นสนามต้องไม่ทำด้วยสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่นและไม่อนุญาตให้ใช้พื้นสนามที่ขรุขระ เปียก หรือลื่น เช่น ซีเมนต์ ทราย หญ้า ฯลฯ
สนามแข่งขันในร่มต้องมีพื้นที่เป็นสีเขียว เป็นสีอ่อนและเป็นสีสว่าง สนามกลางแจ้งอนุญาตให้มีความลาดเอียงได้ 1 มิลลิเมตร ต่อ 1 เมตร และห้ามใช้สนามที่ทำด้วยโลหะหรือของแข็งอื่น
ในการแข่งขันระหว่างชาติอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะพื้นสนามเป็นพื้นไม้หรือสังเคราะห์อื่นๆ สำหรับพื้นลักษณะอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ( FIVB ) เส้นสนามต้องมีสีที่แตกต่างจากพื้นสนามการแข่งขัน และบริเวณเขตรอบสนาม

เส้นสนาม
เส้นทุกเส้นกว้าง 5 เซนติเมตร มีสีอ่อนและแตกต่างจากพื้นสนาม เส้นข้างสองเส้นและเส้นหลังสองเส้นเป็นเส้นกำหนดเขตสนามแข่งขันนี้รวมอยู่ในสนามแข่งขันขนาด 18 × 9 เมตรด้วย
เส้นแบ่งแดน แบ่งสนามแข่งขันออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน เส้นนี้อยู่ได้ตาข่ายโยลากจากเส้นข้างด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง
เขตรุก ลากเส้นขนานกับจุดกึ่งกลางของเส้นแบ่งแดนไปบรรจบกับเส้นข้างสองเส้น ( ความกว้างของเส้นรวมอยู่ในเขตงรุกด้วย ) เส้นเขตรุกและส้นรุกของทั้งสองฝ่ายนี้สมมติว่ามีความยาวออกไปโดยไม่มีกำหนด
เขตเสิร์ฟจากเส้นยาว 15 เซนติเมตร สองเส้นจากปลายสุดของสนาม โดยเขียนให้ห่างจากเส้นหลัง 20 เซนติเมตร ซึ่งเขียนจากปลายเส้นข้างด้านขวาหนึ่งเส้น และเข้าไปทางซ้าย ระยะห่างกัน 3 เมตร อีกหนึ่งเส้น

ตาข่าย
ตาข่าย ( Net ) ทำด้วยวัสดุสีดำตาของตาข่ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 10 เซนติเมตรตาข่ายมีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 9.5 เมตร ที่ขอบบนของตาข่ายมีแถบสีขาวกว้าง 5 เซนติเมตร เย็บติดตลอดความยาวของตาข่าย แลมีเชือกร้อยผ่านชายล่างสุดของตาข่ายผูกกับเสาทั้งสองเพื่อทำให้ตาข่ายตึง
ความสูงของตาข่ายสำหรับชายสูง 2.43 เมตร และสำหรับหญิงสูง 2.24 เมตร
แถบข้างใช้แถบสีขาวกว้าง  5 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร ติดที่ปลายตาข่ายแต่ละด้านตั้งได้ฉากกับเส้นข้าง และอยู่ในแนวเดียวกับจุดกึ่งกลางของเส้นแบ่งแดน แถบข้างนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตาข่าย
เสาอากาศทำด้วยหลอดใยแก้วหรือวัสดุอื่นที่คล้ายกันมีความยาว 1.8 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 
10  มิลลิเมตร ทาสีขาวและสีแดงสลับกันเป็นช่วงๆ ช่วงละ 10 เซนติเมตร เสาอากาศมี 2 ต้นแต่ละต้นผูกติดที่ขอบนอกสุดของแถบข้างแต่ละด้าน โดยให้ยื่นเหนือตาข่ายขึ้นไป 80 เซนติเมตร เสสาอากาศถือเป็นส่วนหนึ่งของตาข่ายและเขตจำกัดของด้านข้าง

เสาขึงตาข่าย
เสาขึงตาข่ายทั้งสองเส้นควรจะมีลักษณะกลมและเรียบสามารถปรับระดับความสูงได้ 2.55 เมตร เสาขึงตาข่ายต้องยึดติดอยู่กับพื้นสนาม และอยู่ห่างจากเส้นข้างระหว่าง 50-100 เซนติเมตร โดยต้องไม่มีสายยึดเสา

ลูกบอล ( Ball )
ลูกบอลต้องมีลักษณะทรงกลมทำด้วยหนังฟอกที่ยืดหยุ่นได้ มียางในหรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน สีต้องเป็นไปตามแบบและมีสีอ่อน เส้นรอบวงระหว่าง 65-67 เซนติเมตร น้ำหนักระหว่าง 390-280 กรัม แรงอัดระหว่าง  0.30-0.325 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
                

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น